FacstSheet-Mon-2018

Үйл ажиллагаа


 

Ментор


Шинээр бизнес эрхэлж байгаа залуусыг бизнесийг сайн дурын бизнесийг зөвлөхөөр дамжуулан бизнесийн туршлага, мэдлэгээр дэмжих.

Сургалт


Бид сургалтаараа харилцааны соёлын талаар, тухайлбал ажиллагсад харилцааны соёлтой байснаар өөрсдөд нь болон өрөөл бусдад, мөн түүнчлэн байгууллагад нь ямар ач тустай, эерэг нөлөөтэй болохыг ойлгуулах болно

 

Хөдөлмөр зуучлал


Хөдөлмөрийн хувийн бирж нь ажилд орохыг хүссэн ажилгүй, ажил хайгчийг мэдээллийн нэгдсэн сандаа бүртгэн авч, ажил олгогчийн эрэлт хэрэгцээг үндэслэн хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээ үзүүлнэ

Мэдээллийн үйлчилгээ


Хэдийгээр мэдээллийн эрин зууны үе эхэлж, нээлттэй олон сувгаар маш олон төрлийн мэдээлэл цацагдаж байгаа ч иргэд, бизнес эрхлэгчдэд бодит, үнэн зөв, шинэ мэдээлэл байнга л хэрэгцээтэй хэвээр байгаа.

Гэрээт үйлчилгээ


Төсөл хөтөлбөр, олон улсын байгууллагын захиалгаар тодорхой зорилгын хүрээнд төслийн зорилтот хэрэглэгчдэд ажил үйлчилгээ үзүүлэх, сургалт, зөвлөгөө өгөх, бизнес эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ үзүүлэх, зорилтот хэрэглэгчдийн хэрэгцээний судалгаа хийх, төслийн хэрэгжилтийн  мониторинг үнэлгээ хийх, дүн шинжилгээ гаргах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг.

Борлуулалтын зуучлал


Борлуулалтын зуучлалын үйлчилгээ нь бичил, жижиг бизнес эрхлэгчид болон худалдан авагч томоохон байгууллага, иргэдийн хооронд харилцан ашигтай бизнесийн хамтын ажиллагааг бий болгох зорилготой.

Төсөл хөтөлбөрүүд

Америкийн Нэгдсэн Улсын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг (USAID), Хөгжлийн Шийдэл ТББ-тай хамтран жижиг дунд бизнесийг санхүүгийн хувьд илүү бат бөх, тогтвортой үйл ажиллагаатай болоход шаардлагатай санхүүжилтийг банк, санхүүгийн байгууллагаас олж авахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор REACH төслийг хэрэгжүүлж байна.

Энэхүү төвийн үйл ажиллагаа нь хотын эдийн засгийн хөгжилд эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх зорилгыг хангах болно. Уг төслийн ач холбогдол нь жендэрийн эрх тэгш байдлыг хөхүүлэн дэмжих, ажлын байр шинээр бий болгох, эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх, Улаанбаатар хотын Эдийн засгийн хөгжлийн стратегийн хэрэгжилт, тэр дундаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд илүү таатай орчин бий болгох зорилгыг дэмжихэд оршино.

Youth Business International санаачлага нь залуучуудын бизнес эрхлэлтийг дэмжих замаар тэднийг ажилтай, орлоготой иргэн болгож давхар ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилготой бөгөөд манай улсад үйл ажиллагаа явуулахаар болсон нь хүн амын дийлэнх хэсгийг залуучууд эзэлдэг орны хувьд том боломж болж байна.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ сайжруулж улмаар зах зээл, томоохон худалдан авагч байгууллагуудтай холбоо тогтоох хүсэлтэй бичил жижиг бизнес эрхлэгч нар

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдын бизнес эрхлэх сонирхолтой иргэд болон бизнесээ өргөжүүлэн сайжруулах хүсэлтэй бичил, жижиг бизнес эрхлэгчид  уг төсөлд хамрагдсан.

Мэдээ мэдээлэл

Хөгжлийн Шийдэл ТББ нь ISO 9001:2015 Чанарын Удирдлагын Тогтолцооны стандартын аудитад орлоо.

 

Завхан аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл Хөгжлийн Шийдэл ТББ-ын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

 

Бизнесийн амжилтын түүхийг Хөгжлийн Шийдэл хамт бичилцэнэ.

Бидний ур чадвар

Сургалт
Мэдээллийн үйлчилгээ
Бизнес холболт
Төсөл хөтөлбөр
Бизнес зөвлөгөө

Болох арга хэмжээ

  • “Ялгарах Стратеги” сургалт/2019.02.20/
  • Нийгмийн Энтрепренёрүүдийн Нэгдсэн Чуулган 2021
  • Нийгмийн Энтрепренёрүүдийн Нэгдсэн Чуулган 2022
  • Нийгмийн Энтрепренёрүүдийн Нэгдсэн Чуулган 2023