Төмс

Энэхүү номонд төмс тариалах, энэ чиглэлээр эрдэм, судлалын ажил хийх хүмүүс, оюутан сурагчдад өдөр тутмын хэрэгцээний гарын авлага болно.

Description

Энэхүү номонд төмс тариалах, энэ чиглэлээр эрдэм, судлалын ажил хийх хүмүүс, оюутан сурагчдад өдөр тутмын хэрэгцээний гарын авлага болно.