Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дэвтэр

Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дэвтэр өдөр тутам бүртгэх нь мөнгөө хэмнэлттэй зөв зарцуулах, цаашлаад орлого, зардлаа төсөвлөх, хуримтлал үүсгэх эхний алхам болдог. Энэ боломжийг олгох “Би өөрөө санхүүч” бүртгэлийн дэвтэр нь ашиглахад хялбар, энгийн ойлгомжтой, авч явахад авсаархан гэдгээрээ давуу талтай.

Description

Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дэвтэр өдөр тутам бүртгэх нь мөнгөө хэмнэлттэй зөв зарцуулах, цаашлаад орлого, зардлаа төсөвлөх, хуримтлал үүсгэх эхний алхам болдог. Энэ боломжийг олгох “Би өөрөө санхүүч” бүртгэлийн дэвтэр нь ашиглахад хялбар, энгийн ойлгомжтой, авч явахад авсаархан гэдгээрээ давуу талтай.