Хүнсний ногоо ургуулах арга ажиллагаа

Хүнсний ногоо ургуулах арга ажиллагаа гэсэн энэхүү бүтээлд төрөл бүрийн хүнсний ногоог ил ба хамгаалагдсан хөрсөнд ургуулах арга ажиллагааг өөрсдийн олон жилийн судалгаа, ажлын үр дүнг үндэслэн тодорхой багтааж бичив.

Description

Хүнсний ногоо ургуулах арга ажиллагаа гэсэн энэхүү бүтээлд төрөл бүрийн хүнсний ногоог ил ба хамгаалагдсан хөрсөнд ургуулах арга ажиллагааг өөрсдийн олон жилийн судалгаа, ажлын үр дүнг үндэслэн тодорхой багтааж бичив.