Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй

Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй номонд жилийн туршид шинэ ногоо гаргаж хөдөлмөрчдийн хэрэгцээг хангах ил хөрсний ногооны тариалалтад зориулж үрслэг бойжуулах гэсэн хоёр үндсэн ойлголтыг өгөх болно.

Description

Хамгаалагдсан хөрсний ногооны аж ахуй номонд жилийн туршид шинэ ногоо гаргаж хөдөлмөрчдийн хэрэгцээг хангах ил хөрсний ногооны тариалалтад зориулж үрслэг бойжуулах гэсэн хоёр үндсэн ойлголтыг өгөх болно.