Дулаан, тохилог, эрүүл орчинд хэмнэлттэй аж төрцгөөе!

Энэхүү гарын авлага нь эрчим хүчийг хэрхэн хэмнэлттэй үр ашигтай зарцуулах, бага түлш, цахилгаан хэрэглэж дулаан, тохитой, эрүүл аж төрөхийн зэрэгцээ байгаль орчны бохирдол, нэн ялангуяа агаарын бохирдлын гол шалтгаан болсон утаа, угарын хийг хэрхэн багасгаж болох талаар энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэнэ.

Description

Энэхүү гарын авлага нь эрчим хүчийг хэрхэн хэмнэлттэй үр ашигтай зарцуулах, бага түлш, цахилгаан хэрэглэж дулаан, тохитой, эрүүл аж төрөхийн зэрэгцээ байгаль орчны бохирдол, нэн ялангуяа агаарын бохирдлын гол шалтгаан болсон утаа, угарын хийг хэрхэн багасгаж болох талаар энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэнэ.