Гагнуурын технологи

Гагнуурын технологи нь үйлдвэрлэл, техникийн бүх салбарт өргөн хэрэглэгддэг. Иймээс гагнуурчны мэргэжил нь орчин үед маш чухал мэргэжилд тооцогдоно. Гагнуур гэдэг нь гагнагдагч хэсгүүдийн атом хоорондын холбоог бий болгох замаар салдаггүй холболтыг үүсгэгч технологийн процесс юм.

Description

Гагнуурын технологи нь үйлдвэрлэл, техникийн бүх салбарт өргөн хэрэглэгддэг. Иймээс гагнуурчны мэргэжил нь орчин үед маш чухал мэргэжилд тооцогдоно. Гагнуур гэдэг нь гагнагдагч хэсгүүдийн атом хоорондын холбоог бий болгох замаар салдаггүй холболтыг үүсгэгч технологийн процесс юм.