Бяцхан санхүүч тооцооны дэвтэр

Хүүхэд багачуудын санхүүгийн боловсролд зориулан гаргасан энэхүү тооцооны дэвтэрт хүүхдүүд өдөр тутмын мөнгөнийхөө бүртгэлийг хөтөлснөөр мөнгөө тооцоотой, зөв зарцуулж сурахаас гадна, хуримтлал үүсгэж сурах ач холбогдолтой.

Description

Хүүхэд багачуудын санхүүгийн боловсролд зориулан гаргасан энэхүү тооцооны дэвтэрт хүүхдүүд өдөр тутмын мөнгөнийхөө бүртгэлийг хөтөлснөөр мөнгөө тооцоотой, зөв зарцуулж сурахаас гадна, хуримтлал үүсгэж сурах ач холбогдолтой.