“Би өөрөө санхүүч” бүртгэлийн дэвтэр

Өрхийн орлого, зардлыг өдөр тутам бүртгэх нь мөнгөө хэмнэлттэй зөв зарцуулах, цаашлаад орлого, зардлаа төсөвлөх, хуримтлал үүсгэх эхний алхам болдог. Энэ боломжийг олгох “Би өөрөө санхүүч” бүртгэлийн дэвтэр нь ашиглахад хялбар, энгийн ойлгомжтой, авч явахад авсаархан гэдгээрээ давуу талтай.

Description

Өрхийн орлого, зардлыг өдөр тутам бүртгэх нь мөнгөө хэмнэлттэй зөв зарцуулах, цаашлаад орлого, зардлаа төсөвлөх, хуримтлал үүсгэх эхний алхам болдог. Энэ боломжийг олгох “Би өөрөө санхүүч” бүртгэлийн дэвтэр нь ашиглахад хялбар, энгийн ойлгомжтой, авч явахад авсаархан гэдгээрээ давуу талтай.