Ажлын байр, амины орон сууцны төсөв зохиох, барих аргачлал

Энэхүү гарын авлагыг мэргэжлийн инженерүүдийн баг гэр хороололд амьдарч буй иргэдийн байшин, сууцаа барьж байгаа байдалтай танилцаж, үнэлгээ хийсэн судалгаан дээрээ үндэслэн бичсэн бөгөөд жижиг сууцны байшинг хэрхэн зөв сонгох зэрэг сэдвүүд энд агуулагдаж байна.

Description

Энэхүү гарын авлагыг мэргэжлийн инженерүүдийн баг гэр хороололд амьдарч буй иргэдийн байшин, сууцаа барьж байгаа байдалтай танилцаж, үнэлгээ хийсэн судалгаан дээрээ үндэслэн бичсэн бөгөөд жижиг сууцны байшинг хэрхэн зөв сонгох зэрэг сэдвүүд энд агуулагдаж байна.