Говийн шим төсөл


Year Donors Grant Amount /MNT/
2014 Bruce Harvey 23,962,513.01