Шилдэг ажилтан


Сургалтын зорилго: Суралцагчдад байгууллагын шилдэг нь байж, байгууллагаараа бахархан ажиллах эрмэлзэл төрүүлэх

Сургалтын арга зүй: Сургалтын онолыг лекц, үзүүлэн таниулах материал ашиглан өгөх бөгөөд, мэдлэгээ бататгахдаа дасгал ажил дээр ажиллана.

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа:     8 цаг

д/д

Сургалтын үндсэн сэдэв

Агуулга

Хугацаа       /минут/

1

Сургалтын танилцуулга

Сургалтын арга барил, сургалтаар үзэх сэдэв, сургалт үргэлжлэх хугацаа сургалтын хэрэгцээ шаардлага

5

2

Байгууллага болон хувь хүний зорилго

Ажилтан хүний хувийн зорилгыг байгууллагын зорилготой хэрхэн уялдуулах вэ?

25

3

Хувь хүний зорилго

Ажилтан бүр хувийн зорилгоо хэрхэн тодорхойлох, ажлын зорилготой байх

30

Зөв амьдралын хэмнэл

Эрүүл амьдралын хэв маяг, эрүүл амьдрах алхмууд, амьдралын зөв зуршлыг бий болгох

20

4

Биеэ авч явах соёл

Өөртөө итгэлтэй байдал, Хувцаслалт, олон нийтийн болон ажлын байранд биеэ авч явах соёл, харилцааны соёл

30

5

Хувь хүний сахилга бат, үүрэг хариуцлага

Хувийн сахилга бат бүрдүүлэлт, үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах

20

Цайны завсарлага

10

6

Хувь хүний ёс зүй, ажил мэргэжлийн зан төлөв

Шилдэг ажилтан хүний ёс зүй, зуршил, зан төлөв, хүмүүжил

40

7

Хувь хүний хөгжил, карьер менежмент

Мэдлэгээ ахиулах, ажил мэргэжлийн мэдлэгээ ахиулах хөгжих төлөвлөгөө хийх, мэдлэгээ хуваалцах, хамтдаа хөгжих алхмууд, карьер хөгжил

40

Цайны завсарлага

10

8

Баг хамт олны харилцаа, зөрчлийн менежмент

Дотоод хэрэглэгчидтэйгээ хэрхэн зөв боловсон харьцах, асуудлыг шийдвэрлэх

25

9

Стресс, стрессийн менежмент

Стрессийн төрөл, стресс үүсгэдэг хүчин зүйлс, стрессийг даван туулах арга зам, тайван байх дадал эзэмших

35

10

Шилдэг ажилтан хүний баримтлах дүрэм

Ажлын байранд баримтлах 8 дүрэм, түүний хэрэгжүүлэлт

45

11

Хичээлийн дүгнэлт

Байгууллагын үнэ цэнэтэй ажилтан хэрхэн болох вэ ? хичээлээр үзсэн сэдвүүдийн нэгдсэн дүгнэлт

15

12

Хичээлийн хаалт

Байгууллагын сайн ажилтанг хамт олны саналаар шалгаруулж, дурсгалын зүйл гардуулах

10

Нийт

8 цаг