“Борлуулалтыг өсгөх сэтгэлгээний өөрчлөлт” сургалт


Байгууллагын борлуулалтын өнөөгийн нөхцөл байдлыг судлан борлуулалт хийх арга зүйд суралцан борлуулалтаа таамаглан төсөвлөж үнэлж сургах, борлуулалтын ажилтнуудыг мэргэшүүлэн шинэлэг арга барилыг байгууллага дээрээ хэрэгжүүлэх боломжийг олгох үүднээс энэхүү сургалтыг танд санал болгож байна.

Сургалтын зорилго: Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх ур чадварыг олж авах, практик туршлагуудыг өөртөө бий болгож ашиглахад оршино.

Сургалтын арга зүй:    Сургалтын онолыг лекц, үзүүлэн таниулах материал ашиглан өгөх бөгөөд, мэдлэгээ бататгахдаа дасгал ажил дээр ажиллана.

Оролцогчид: худалдааны төлөөлөгч, борлуулалтын менежер, борлуулагч нарт

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 4 цаг

Сургалтын хөтөлбөр:

д/д

Сургалтын үндсэн сэдэв

Агуулга

 Хугацаа        /минут/

1

Сургалтын танилцуулга

Сургалтын арга барил, сургалтаар үзэх сэдэв, сургалт үргэлжлэх хугацаа сургалтын хэрэгцээ шаардлага

10

2

Борлуулалтыг өсгөх сэтгэлгээний өөрчлөлт болон борлуулалтын аргачлалууд

Хэрэглэгчийн бодит үнэ цэнэ

40

Борлуулалтын орчныг удирдах

25

Хэрэглэгчдээ нэг алхам дөхөж очих

15

Хэрэглэгчийг хүндлэх

15

Хэрэглэгчийг сонсох, LOCATE дүрэм

20

Борлуулж буй зүйлээ бүрэн ойлгуулах

15

Танилцуулга хийх FAB дүрэм

10

Хэрэглэгчийн төлөө ятгах DAMA арга

15

Түншлэл, буюу их хожил

15

Шилдэг борлуулагчийн зан чанарууд

20

Борлуулалтын ажилтнуудын гаргадаг нийтлэг алдаанууд

25

Нийт

4 цаг