Төсөл төлөвлөгөө


Хөгжлийн Шийдэл ТББ нь Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээгээр дамжуулан байгууллагын одоогийн нөхцөл байдлыг үнэлэн, тулгарч буй асуудлыг илрүүлж, оновчтой, ашигтай, хувилбараар шийдвэрлэх аргачлалуудыг санал болгож, хэрэгжүүлэхэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлж байна.

Санал болгож буй бүтээгдэхүүнүүд

 • Бизнес төлөвлөгөө
 • Хөрөнгө оруулалтын төсөл
 • Хөрөнгө оруулалтын танилцуулга

Үр дүн

 • Таны бизнесийн зах зээлийн судалгаа хийгдэнэ.
 • Таны бизнесийн өрсөлдөгчийн судалгаа хийгдэнэ.
 • Таны бизнест нөлөөлөх гадаад орчны судалгаанууд хийгдэнэ.
 • Таны бизнесийн бодит боломж бололцооны шинжилгээ, дүгнэлт гарна.
 • Судалгаа дүгнэлтэнд суурилсан үндэслэлтэй хөрөнгө оруулалтын төсөл бичигдэнэ.
 • Хөрөнгө оруулалтын өгөөж, үр ашгийг хэрэглэгчийн хүссэн хугацаагаар тооцож оруулна.

Энэ чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ авч байсан байгууллагууд:

 • Цаст согоот ХХК-Бизнесийн төлөвлөгөө
 • Номка ХХК-Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө
 • Цог-Өрнөх ТӨАТҮГ-Бизнесийн төлөвлөгөө
 • Легал вэй ХХК-Бизнесийн төлөвлөгөө