Санхүү нягтлан бодох бүртгэл


Амжилттай бизнесийн үндэс бол оновчтой шийдвэр гаргалт. Оновчтой шийдвэр гаргалтын үндэс бол сайн мэдээлэл буюу үнэн зөв илэрхийлэгдсэн санхүү нягтлан бодох бүртгэл юм.

Санал болгож буй бүтээгдэхүүнүүд

 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах
 • Санхүүгийн үйл ажиллагааны журам боловсруулах
 • Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах
 • Анхан шатны баримт хөтлөлт, архивлалт
 • Санхүүгийн тайлангийн стандарт шинжилгээ
 • Цалин хөлсний бүртгэл, цалинтай холбоотой хууль, заавар, журмын зөвлөгөө
 • Нягтлан бодох бүртгэл, тайлагналын өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ
 • Татварын тайлан, тайлагналын зөвлөгөө

Үр дүн

 • Санхүү татварын тайлан үнэн зөв бүртгэгдэж байгаа эсэх, байгууллагын өнөөгийн НББ ямар түвшинд байгаа талаарх үнэлгээ хийгдэнэ
 • Олон улсын стандартын дагуу цэгцтэй бүртгэлтэй болно
 • Санхүүгийн төлөвлөлтөө оновчтой хийх боломжтой
 • Зөвлөмж тайлан бэлтгэж өгнө
 • Эрсдлээ бууруулах боломжтой

Энэ чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ авч байсан байгууллагууд:

 • Оюухулан ХХК-Нягтлан бодох бүртгэл
 • Ар хатан трейд ХХК-нягтлан бодох бүртгэлийн тогтолцооны сайжруулалт, програм хангамж
 • Говийн Оргил ХХК- нягтлан бодох бүртгэлийн тогтолцооны сайжруулалт, програм хангамж
 • Галтууд ХХК- нягтлан бодох бүртгэлийн тогтолцооны сайжруулалт, програм хангамж