Хүний нөөц


Өндөр үр бүтээлтэй ажиллахын тулд аливаа байгууллага хүний нөөцийн оновчтой уян хатан бодлого явуулах нь чухал. Өөрөөр хэлбэл хүний нөөцийг удирдах хэлтэс хэдий чинээ сайн ажиллана байгууллагын амжилт түүнээс шууд шалтгаална.

Санал болгож буй бүтээгдэхүүнүүд:

 • Хүний нөөцийн бодлого төлөвлөлт
 • Нөөц бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт
 • Сургалт хөгжил
 • Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
 • Ажлын байрны шинжилгээ, тодорхойлолт
 • Цалин урамшуулалын систем
 • Соёлын судалгаа

Үр дүн

 • Хүний нөөцийн оновчтой төлөвлөлттэй болох
 • Нөөцийн зөв хуваарилалт
 • Тогтвор суурьшилтай чадварлаг ажилтантай болох
 • Ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх цалин, урамшууллын системтэй
 • Байгууллагын зөв соёл

Энэ чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ авч байсан байгууллагууд:

 • Аригтус ХХК-Хүний нөөцийн менежментийн зөвлөгөө