“Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв” төслийн хоёрдугаар шатны нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо


“Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв” төслийн хоёрдугаар шатны нээлтийн үйл ажиллагаа явагдаж өнгөрлөө. Төслийн энэ үе шатанд бизнесийн тогтмол сургалт, үйлчилгээг үргэлжлүүлэн явуулахаас гадна бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн мэдээллийн технологийн мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, энэ салбарт эмэгтэй эзэнтэй гарааны бизнесийг дэмжих зэрэг олон үйл ажиллагаанууд явагдах юм.