Монголын жижиг дунд бизнесийг дэмжих хөтөлбөр


 • Жижиг дунд бизнесүүд
 • 24,262 бизнес эрхлэгч харилцагчид (59% эмэгтэй)
 • 18-35 насны бизнес эрхлэгч 2,856 (41% эмэгтэй бизнес эрхлэгч)

Хөтөлбөрийн үр дүн:   (2013 оны 3-р сарын 11-ны байдлаар)

 • 1180 шинэ бизнесийг үүсгэсэн
 • 1697 бизнесийг өргөжүүлсэн
 • 28 бизнесийн бүлэг байгуулагдахад тусалсан
 • 875 ажлын байр бий болгосон
 • 97,2 тэрбум төгрөгийн нэмэлт борлуулалтыг бизнес эрхлэгч харилцагч нартаа бий болгосон
 • 1,431 тэрбум  төгрөгийн 297 зээлийг зуучлан олгуулсан
 • 705 харилцагчдад 21,46 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бүхий бизнесийн төсөл боловсруулсан
 • 2250 ажилтанд байгууллагын үйлчилгээний 55 багц сургалт явуулсан
 • 438 харилцагчдад санхүү, НББ-ын үйлчилгээг хүргэсэн