Бизнес холболтын хөтөлбөр


  • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ сайжруулж улмаар зах зээл, томоохон худалдан авагч байгууллагуудтай холбоо тогтоох хүсэлтэй бичил жижиг бизнес эрхлэгч нар

Бүтээгдэхүүний төрлүүд:              

  • Ажлын хувцас, Модон эдлэл, Эсгий эдлэл, Уран зураг, Хайчилбар, Арьсан эдлэл

 

Хөтөлбөрийн үр дүн:  (2013 оны 9-р сарын 12-ны байдлаар)

  • 1,1 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг бизнес холболтоор харилцагчдадаа хийж өгсөн.
  • 48 удаагийн үзэсгэлэн худалдаанд 1282 харилцагч оролцож, 579,9 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн.