“Өмнөговь аймгийн бичил, жижиг бизнесийг хөгжүүлэх төсөл – I”


Хөтөлбөрийн харилцагчид:

Өмнөговь аймгийн  Даланзадгад, Цогтцэций, Хан-Богд сумдын бизнес эрхлэх сонирхолтой иргэд болон бизнесээ өргөжүүлэн сайжруулах хүсэлтэй бичил, жижиг бизнес эрхлэгчид

 Санхүүжүүлэгч:               

  • Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны Зөвлөх Үйлчилгээ Монгол хөтөлбөр, Энержи Ресурс ХХК Дэлгэрэнгүй…

“Говийн шим” төсөл


Хөтөлбөрийн харилцагчид:

  • Өмнөговь аймгийн Даланзадгад, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо сумдын бизнес эрхлэх сонирхолтой иргэд болон бизнесээ өргөжүүлэн сайжруулах хүсэлтэй бичил, жижиг бизнес эрхлэгчид

Санхүүжүүлэгч:               

Нийгэмшүүлэх хөтөлбөр


Хөтөлбөрийн харилцагчид:

  • Европын холбооны орнуудаас ирсэн 16 монгол иргэд
  • 13 шинэ бизнесийг үүсгэсэн

Санхүүжүүлэгч:

  • Каритас Монгол

Залуусын бизнесийг дэмжих санаачлага


Их Британы Вант Улсын Youth Business International санаачлага нь 2013 оноос эхлэн Монгол улсад өөрийн үйл ажиллагаа явуулахаар болсон.

Youth Business International санаачлага нь залуучуудын бизнес эрхлэлтийг дэмжих замаар тэднийг ажилтай, орлоготой иргэн болгож давхар ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилготой бөгөөд манай улсад үйл ажиллагаа явуулахаар болсон нь хүн амын дийлэнх хэсгийг залуучууд эзэлдэг орны хувьд том боломж бүрдээд байна. Дэлгэрэнгүй…